Silikon Putz

Tencuiala siliconică Poli-Farbe este o tencuială excepțional de hidrofugă și permeabilă la vapori, cu absorbție scăzută de apă. Tencuiala siliconică are o aderență excelentă și nu se fisurează datorită întăririi cu fibre. La crearea suprafeței se pot forma structuri cu aspect de praf de piatră și canelat. Tencuiala poate fi colorată cu ajutorul sistemului de colorare Poli-Farbe, iar rezistența culorii poate fi asigurată prin utilizarea unor paste colorante rezistente la lumină și la intemperii. Tencuiala de bază transparentă nu este potrivită pentru a fi utilizată fără colorare.

DOMENIUL DE UTILIZARE:
Beneficiile tencuielii siliconice Poli-Farbe se remarcă în cazul structurilor care necesită, sau la care este prevăzută o permeabilitate excelentă la vapori și o absorbție redusă a apei. Este ideală pentru renovarea clădirilor istorice, a caselor din cărămidă, chiripici sau tencuite cu lut, sau după caz pentru realizarea unor sisteme de izolare termică pe bază de vată minerală sau polistiren.

UTILIZARE:
Tencuiala siliconică poate fi utilizată ca strat de acoperire pentru un sistem de acoperire construit corespunzător. Substratul este lipsit de praf, straturi vechi, decojite, care se desprind și care împiedică aderența, curat, uscat, neted și în stare corespunzătoare pentru aplicarea tencuielii. La realizarea suprafeței, temperatura suprafeței de bază trebuie să fie cuprinsă între +10 și +25 °C până la sfârșitul procesului de întărire. În cazul unui substrat poros cu absorbție mare de apă, este necesară utilizarea grundului siliconic de adâncime Inntaler cu proprietăți hidrofuge. Aplicarea unui grund pentru tencuială siliconică Poli-Farbe de aceeași culoare cu tencuiala asigură o bună aderență și un aspect estetic. Tencuiala siliconică se aplică pe suprafața uscată, pregătită corespunzător. Tencuiala trebuie amestecată bine înainte de utilizare. Aplicarea se realizează cu o gletieră din oțel inoxidabil în grosimea corespunzătoare dimensiunii granulației. Structura dorită se formează pe tencuiala încă umedă cu ajutorul unei gletiere de plastic, după o fază de condiționare care depinde de temperatura ambiantă. În cursul lucrării, îmbinarea tencuielii aplicate anterior și a celei nou-aplicate se realizează prin suprapunere "umed pe umed" pentru a evita apariția îmbinărilor. La realizarea unui sistem de izolare termică, tencuiala de culoare închisă ar trebui să fie folosită de preferință doar pe suprafețe mici, ca decor; încălzirea excesivă va scurta durata de viață a sistemului. Poate fi utilizat între +10 și +25 °C. Evitați să aplicați tencuiala sub directa influență a razelor solare, în condiții de umiditate ridicată, sau vânt puternic, sau protejați tencuiala proaspăt aplicată de condițiile de mediu nefavorabile prin mijloace adecvate, de exemplu prin acoperire sau umbrire. În timpul și după muncă, uneltele pot fi spălate cu apă. Tencuiala uscată poate fi îndepărtată doar cu solvenți agresivi (de ex. diluant pe bază de hidrocarburi aromatice).

  • Aplicare: cu gletieră din oțel inoxidabil și de plastic.
  • Eficiență: 1,5 mm praf de piatră: 2,2-2,3 kg/m2. 2 mm canelat: 2,8-3 kg/m².
  • Timp de uscare: aproximativ 24 de ore (la 20 °C).
  • Depozitare: La o temperatură de 10-25 °C. Pericol de îngheț!
  • Compoziție: apă, pulbere de marmură grosieră și fină, dispersie acrilică, rășină siliconică, pigmenți, aditivi.
  • Clasa de inflamabilitate: E Nu este inflamabil.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
EUH208 octilinonă (ISO); masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1).
P261 A se evita să se inspire spray-ul.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

Fișa cu datele de securitate este disponibilă la cerere.

Termen de valabilitate: în ambalajul nedeschis, timp de 24 de luni de la data fabricației.

Numărul avizului de expert: M-4000/2011 ÉMI, A-14/2011 ÉME.

Valoare limită UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține până la 40 g/l de COV.Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba