Poli-Farbe vopsea pentru socluri

Categorii: Vopsele exterior

DOMENIU DE APLICARE:
Vopsea pe bază de dispersie pentru socluri şi alte suprafeţe de beton şi tencuite în exterior şi interior. Asigură un strat durabil, estetic, cu bună permeabilitate la vapori şi aer şi hidrofob.

UTILIZARE:
Înainte de utilizare, vopseaua se amestecă în profunzime. Suprafaţa de aplicare trebuie să fie curată, lipsită de praf şi ulei şi adecvată pentru aplicarea vopselei. Înainte de aplicarea vopselei, se recomandă aplicarea într-un prim strat a grundului de profunzime pe bază de dispersie Inntaler. Între aplicarea straturilor, asiguraţi timp suficient pentru uscare (aprox. 4 ore). Nu se recomandă aplicarea vopselei în condiții de soare puternic, ploaie sau umiditate extremă. Se poate aplica între +5 ºC şi 30 ºC. După zugrăvire, sculele se pot spăla cu apă, iar vopseaua uscată se poate îndepărta cu solvenți.

  • Aplicare: prin pulverizare, cu trafalet sau cu pensulă.
  • Număr de straturi recomandat: 2-3 straturi.
  • Diluare: max. 10%, dacă este nevoie.
  • Necesar de material: 2-3 m²/litru (2 straturi).
  • Timp de uscare, interval între aplicarea straturilor: 4 ore (la 20 °C).
  • Componente: apă, liant, praf de piatră de calcar, pigmenţi, aditivi.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

Condiţii de depozitare: la temperaturi între 5-25°C. A se feri de îngheţ!

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Conţine masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1).
EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
P261 A se evita să se inspire spray-ul.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a feţei.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P362+P364 Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spalaţi-o înainte de reutilizare.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

Termen de garanție: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original nedesfăcut.

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

COV limita UE g/l : cat A/c 40 g/l (2010). COV din acest produs, max. 40 g/l.vodros1 vodros5
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba