Poli-Farbe vopsea pentru socluri

Categorii: Vopsele exterior

DOMENIU DE APLICARE:
Vopsea pe bază de dispersie pentru socluri şi alte suprafeţe de beton şi tencuite în exterior şi interior. Asigură un strat durabil, estetic, cu bună permeabilitate la vapori şi aer şi hidrofob.

UTILIZARE:
Înainte de utilizare, vopseaua se amestecă în profunzime. Suprafaţa de aplicare trebuie să fie curată, lipsită de praf şi ulei şi adecvată pentru aplicarea vopselei. Înainte de aplicarea vopselei, se recomandă aplicarea într-un prim strat a grundului de profunzime pe bază de dispersie Inntaler. Între aplicarea straturilor, asiguraţi timp suficient pentru uscare (aprox. 4 ore). Nu se recomandă aplicarea vopselei în condiții de soare puternic, ploaie sau umiditate extremă. Se poate aplica între +5 ºC şi 30 ºC. După zugrăvire, sculele se pot spăla cu apă, iar vopseaua uscată se poate îndepărta cu solvenți.

  • Aplicare: prin pulverizare, cu trafalet sau cu pensulă.
  • Număr de straturi recomandat: 2-3 straturi.
  • Diluare: max. 10%, dacă este nevoie.
  • Necesar de material: 2-3 m²/litru (2 straturi).
  • Timp de uscare, interval între aplicarea straturilor: 4 ore (la 20 °C).
  • Componente: apă, liant, praf de piatră de calcar, pigmenţi, aditivi.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

Condiţii de depozitare: la temperaturi între 5-25°C. A se feri de îngheţ!

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH208 5-clor-2-metil-4-izotiazolină-3-onă [Număr EINECS: 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [Număr EINECS: 220-239-6] Conține un amestec de (3:1). Poate provoca o reacţie alergică.
EUH211 Atenție! În timpul pulverizării pot apare stropi periculoși, care pot fi inspirați. Nu inspirați vaporii sau ceața.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P302 + P352 La contactul cu pielea, se recomandă spălarea cu săpun și apă.
P391 Materialul vărsat, trebuie colectat.
P501 Depozitarea vasului/ conținutului conform H.G. 225/2015. (VIII. 7.) și conform normelor VM, 72/2013 (VIII.27). Vopseaua conţine produs biocid pentru conservarea stratului uscat, având următoarele substanţe active: carbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-carbamid (CAS: 34123-59-6); 3-iod-2-propinil-butilcarbamat (CAS: 55406- 53-6); terbutrin (CAS: 886-50-0). Agrement tehnic: KERMI E-2001/003996-1.

Termen de garanție: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original nedesfăcut.

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

COV limita UE g/l : cat A/c 40 g/l (2010). COV din acest produs, max. 40 g/l.



vodros1 vodros5
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba