Poli-Farbe vopsea pentru pardoseli garaj și beton

Categorii: Emailuri

Vopseaua pentru pardoseli garaj și beton Poli-Farbe, acoperire de înaltă calitate, estetică, pe bază de solvenți, pentru protecția suprafețelor de beton și altor suprafețe cu liant de ciment.

Domeniul de aplicare: pardoseli și suprafețe de beton uscate, din exterior și interior, garaje auto, ateliere, terase, pivnițe, verande și scări.

Utilizare: produsul trebuie amestecat temeinic înainte de utilizare. Suprafața trebuie să fie fără praf și fără părți detașabile, fărâmicioase, liberă de impurități uleioase și unsuroase sau straturi vechi de vopsea! Se poate aplica pe suprafețe noi cu liant de ciment după trecerea unei perioade de uscare de cel puțin 28 de zile, pe o suprafață uscată. Este aptă și pentru acoperirea altor suprafețe de metal și lemn.

Vopsirea stratului de bază: la primul strat este permisă o diluare de 10%, la următoarele straturi nu trebuie diluată. La suprafețele de metal este necesară aplicarea grundului anticoroziv, la suprafețele de lemn din exterior este recomandată utilizarea grundului pentru protecția lemnului. După grunduire se poate vopsi la temperaturi între +5 °C și +30 °C, pe timp uscat. Aplicați vopseaua pentru beton bine amestecată. Sculele pot fi spălate cu spirt alb după terminarea lucrului.

Termen de accesare: suprafața poate fi accesată cu autovehiculul la 3 zile după vopsire. Este aptă și pentru uz intens.

Aplicare: cu pensula, cu rola.
Numărul recomandat de straturi: 2-3 straturi.
Acoperire: 6-7 m2/l, în cazul suprafețelor netede (în cazul suprafețelor de beton neuniforme, această capacitate de acoperire poate scădea și la jumătate)
Diluare: cu diluant cu spirt alb, la primul strat este posibilă o diluare de cel mult 10%, în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței de bază.
Timp de uscare (la 20°C): aprox. 12 ore.
Timp de așteptare înainte de (re)vopsire (la 20°C): aprox. 12 ore.

Compoziție: rășini alchidice, carbonat de calciu, spirt alb, aditivi vopsea.

H226 Lichid și vapori inflamabili.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
EUH208 Conține 2-butanona oxima. Poate provoca o reacție alergică.
EUH211 Atenție! În timpul pulverizării pot apare stropi periculoși, care pot fi inspirați. Nu inspirați vaporii sau ceața.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P210 A se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise, suprafețe încinse. Fumatul interzis.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P312 Dacă nu vă simțiți bine contactați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu: reglementările Ord. guv. 225/2015. (VIII. 27.), respectiv Ord. Ministrului Dezvoltării Rurale 72/2013. (VIII. 27.).

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Atenție

Ingrediente periculoase: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <2 % compuși aromatici.

Depozitare: în ambalajul original, sigilat, la temperaturi între 0 °C ‒ +35 °C.

Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat.

EU limit value for this product (A/i): 500 g/l (2010). This product contains max. 500 g/l VOC.
Valoarea limită în UE pentru acest produs (A/i): 500 g/l (2010). Acest produs conține cel mult 500 g/l VOC.
femdoboz1 femdoboz5 femdoboz10
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba