Poli-Farbe vopsea pentru garduri

Categorii: Emailuri

Vopsea alchidică, în solvent organic, anticorozivă, rezistentă la intemperii, cu o capacitate excepţională de acoperire și cu luciu fin. Datorită conţinutului de pigmenţi anticorozivi se poate aplica direct pe suprafeţe de fier și oţel.

Domeniu de utilizare: pentru vopsirea suprafeţelor de lemn, fier, oţel, de interior și exterior, pentru structuri de oţel, garduri, porţi, lemn de construcţii, pergole, pentru renovarea suprafeţelor vopsite anterior.

Indicaţii pentru colorare, și în cazul unei baze transparente: în sistemul de colorare Poli-Farbe, cu mixarea în utilajul de amestecare, cu folosirea pastelor de colorare universale, se pot obţine mai multe mii de nuanţe. Baza transparentă, în sine, nu este potrivită vopsirii. La alegerea culorilor se recomandă să se ia în considerare calitatea suprafeţei de aplicare, dimensiunile acesteia și efectele luminoase. Înainte de colorare, se va îndepărta eventuala pieliţă formată pe suprafaţa vopselei și se va amesteca temeinic.

Utilizare: pelicula întărită, formată eventual pe suprafaţa vopselei, se va îndepărta. Înainte de utilizare vopseaua se va omogeniza temeinic. Suprafeţele de lemn din exterior, uscate, noi, șlefuite și desprăfuite se vor trata cu grundul de conservare Boróka Base. În spaţiile interioare se recomandă tratarea suprafeţelor de lemn cu ulei de in, de exemplu. De pe suprafeţele nevopsite de fier, oţel se va îndepărta rugina cu perie de sârmă sau prin șlefuire manuală sau mecanică, se vor degresa și desprăfui. Pe suprafeţele pregătite corespunzător se va aplica vopseaua de garduri Poli-Farbe cu ajutorul pensulei sau trafaletului, în două straturi. În cazul unor vopsiri de recondiţionare acoperirea veche se va șlefui cu hârtie abrazivă, se va desprăfui și degresa. Porţiunile desprinse se vor îndepărta și se vor corecta deteriorările suprafeţei, de ex.: cu lemn lichid Boróka. Recondiţionarea se poate realiza cu una sau două straturi de vopsea. Strălucirea fi nală se formează în decurs de circa 2 săptămâni. Ulterior fi nalizării aplicării, sculele se pot curăţa cu ajutorul white spirit. După utilizare, recipientul vopselei trebuie închis cu atenţie, după care se va întoarce cu capul în jos pentru câteva secunde, prin aceasta împiedicând formare peliculei întărite la suprafaţa vopselei. În cazul unor solicitări intense, sau în cazul unei umidităţi persistente, se recomandă aplicare, pe suprafeţele de fier și oţel, grundul anticoroziv Cellkolor.

  • Aplicare: cu pensulă, trafalet.
  • Numărul de straturi recomandate: 2 straturi.
  • Consum specific: cca. 10-12 m²/litru (într-un strat, în funcţie de suprafaţă).
  • Diluare: cu white spirit, în proporţie de cel mult 3%.
  • Timp de uscare la 20 °C: rezistent la praf: 2-3 ore, uscat complet: max. 24 ore.
  • Interval de timp pentru aplicarea următorului strat, la 20 °C: 24 ore.

Compoziţie: rășini alchidice, white spirit, pigmenţi, pigmenţi anticorozivi, aditivi.

H226 Lichid și vapori inflamabili.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH208 Conține 2-butanona oxima și cobalt neodecanoate. Poate provoca o reacție alergică.
EUH211 Atenție! În timpul pulverizării pot apare stropi periculoși, care pot fi inspirați. Nu inspirați vaporii sau ceața.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P210 A se păstra departe de surse de căldură, scântei, fl ăcări deschise, suprafeţe încinse. Fumatul interzis.
P261 Evitaţi să inspiraţi praful, fumul, gazul, ceaţa, vaporii, spray-ul.
P271 Se va utiliza doar în spaţii exterioare sau în camere cu o bună ventilaţie.
P312 Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P405 Se va depozita în locuri sigure, cu prevenirea accesului neautorizat.
P501 Conţinutul recipientului/ ambalajul, se va depozita ca deșeu, conform reglementărilor locale, nationale si internationale.

La cerere oferim fi șa tehnică de securitate.

Clasa de performanţă la incendiu: Deosebit de inflamabil și prezintă pericol de explozie! Păstrare: la temperaturi între 5-25 °C.

Termen de garanţie: 5 ani de la data fabricaţiei, în ambalajul original nedesfăcut.

Data fabricaţiei: vezi pe ambalaj (an, lună, zi).

Valoare limită UE pentru acest produs (A/i): 500 g/l (2010). Produsul conţine cel mult 460 g/l de COV.femdoboz075 femdoboz25
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba