Poli-Farbe vopsea pe bază de var

Produs economic, ecologic, pentru suprafeţe interioare tencuite sau din beton. Stratul aplicat nu infl uențează permeabilitatea naturală a pereților, prevalând și efectul avantajos al varului. Aplicat în 2-3 straturi, asigură o peliculă rezistentă, de un alb intens.

DOMENII DE UTILIZARE:
înainte de aplicare vopseaua se amestecă bine și în funcţie de metoda de aplicare se va dilua cu 25-30% apă. Suprafaţa trebuie să fi e curată, fără praf și grăsimi, uscată.

Straturile vechi văruite, exfoliate, crăpate se or răzui. Pe suprafeţe noi, tencuite produsul se aplică în 3 straturi, iar pe cele vechi în 2 straturi. La aplicarea primului strat se recomandă diluarea cu aprox. 30% apă. Între aplicarea straturilor succesive se asigură un timp de uscare potrivit, de cca. 3-4 ore.

Uneltele se vor spăla imediat după terminarea lucrării cu apă.

  • Mod de aplicare: cu rola sau pensula.
  • Straturi recomandate: 2-3 straturi.
  • Consum specific: 4-5 m²/litru (în 2 straturi).
  • Timp de uscare: 3-4 ore, în funcţie de temperatură.
  • Diluare: cu apă.

Colorare, cu culori recomandate vopselelor pe bază de var:

  • Cu pastă colorantă Poli-Farbe în cantitate de max. 3%. Anterior amestecării la vopsea,
  • Cu pastă colorantă Poli-Farbe în cantitate de max. 3%. Vopseaua colorantă, anterior

pasta de colorare se diluează cu aceeași cantitate de apă.

adăugării la vopseaua de bază, se va amesteca cu o cantitate de apă de 3-4 ori mai mare. Pentru a obţine o culoare uniformă, toate vopselele care vor fi utilizate trebuie colorate în același timp și utilizate imediat după colorare, fără să le depozitaţi.

Compoziţie: Hidroxid de calciu, dioxid de titan, calcită, dispersie sintetică, aditivi.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a feţei.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş.
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

Condiţii de depozitare: Între +5 °C și +25 °C. A SE FERI DE ÎNGHEŢ!

Agrement tehnic: KERMI E-2005 000235-1.

Termen de garanţie: 12 luni în ambalajul original, sigilat.

COV limita UE g/l: cat A/a 30 (2010). COV produs, max. g/l: 30.

[Fisa cu date - https://drive.google.com/file/d/1cL62xuYfVKwf_LVpa...]vodros5 vodros14
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba