Poli-Farbe vopsea pe bază de var pentru suprafeţe exterioare și interioare

Pentru fațade și utilizare în interior. Proprietățile avantajoase ale varului stins clasic, combinate cu aplicabilitatea ușoară a acesteia. Nu influențează permeabilitatea naturală a pereților, fiind și economic și nepoluant.

DOMENIUL DE UTILIZARE:
Pentru vopsirea și renovarea fațadelor și a tencuielilor minerale interioare, a suprafețelor de beton, a pereților vopsiți în prealabil cu var.

UTILIZARE:
Suprafața care urmează să fie vopsită trebuie să fie uscată, curată, fără praf, ulei și alte impurități, adecvată aplicarea vopselei pe bază de var. Straturile decojite, fisurate, cu capacitate portantă redusă, trebuie îndepărtate, iar suprafața trebuie reparată cu glet pe bază de var. Vopseaua pe bază de var trebuie amestecată bine și diluată cu apă. La primul strat este necesară diluarea cu cca. 15-20%, și de aproximativ 10% pentru al doilea și al treilea strat. Vopseaua pe bază de var se aplică în 3 straturi pe suprafețele noi, nevopsite, și în 2 straturi pe suprafețele văruite, vopsite anterior. Trebuie asigurată un timp de uscare de 4-6 ore între straturi, în funcție de temperatură. Aplicare vopselei se va efectua la o temperatură ambientală și a suprafețelor de aplicare de +5 °C până la +30 °C. Evitați aplicarea vopselei pe timp de soare puternic, ploaie, umiditate ridicată, vânt sau vreme rece sau, sau asigurați protecția necesară în timpul perioadei de uscare. Vopseaua pe bază de var poate fi colorată cu coloranți rezistenți la alcalii, adecvați pentru acest scop; cu pastă colorantă Poli-Farbe în cantitate maximă de 3%. Diluați pasta colorantă cu aproximativ aceeași cantitate de apă înainte de colorare. Cu pastă colorantă Poli-Farbe în cantitate de max. 3%. Vopseaua colorantă trebuie diluată cu o cantitate de apă de 3-4 ori mai mare înainte de colorare. Pentru a asigura uniformitatea culorii, toată cantitatea de vopsea trebuie colorată în același timp și utilizată după amestecare, fără a fi depozitată. Vopseaua pe bază de var are o acoperire slabă în stare umedă. Pe măsură ce se usucă, se albește și acoperă suprafața. Cu vopseaua pe bază de var se pot obține doar culori deschise, așa că vă recomandăm să testați vopseaua atunci când o colorați. După aplicare, uneltele se vor spăla cu apă.

Aplicare: cu rolă, cu pensulă.

Numărul recomandat de straturi: 2-3 straturi.

Eficiență:

  • în interior: 4-5 m2/litru (în 2 straturi).
  • în exterior: 3-4 m2/litru (în 2 straturi).

Diluare: cu apă.

Compoziție: var stins, pulbere de marmură, pigment, liant, aditivi.

Componente periculoase: Hidroxid de calciu.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a feţei.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil.
Depozitare: La temperaturi între 5-25 ˚C. Pericol de îngheț!
Termen de valabilitate: în ambalajul nedeschis, timp de 12 de luni de la data fabricației.
Data fabricației: (anul, luna, ziua).

EU limit value for this product (A/c): 40 g/l (2010). This product contains max. 40 g/l VOC.

Valoare limită UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține până la 40 g/l de COV.

[Fisa cu date - https://drive.google.com/file/d/1zRnPkNgZGVNynLB4V...]vodros5 vodros14
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba