Poli-Farbe Vopsea de dispersie pentru pereţi interiori și tavan

Vopsea de dispersie pentru pereţi modernă, cu bună acoperire, utilizare economică și ușor de aplicat. Asigură un strat mat, durabil, estetic, permeabil la vapori și aer.

DOMENIU DE APLICARE:
pentru pereţi interiori tencuiţi sau acoperiţi cu altă vopsea de dispersie, tapet cu rumeguș sau gipscarton.

UTILIZARE:
înainte de utilizare, vopseaua se amestecă în profunzime. Suprafața de bază trebuie să fi e uscată, curată, ferită de praf și ulei. Stratul vechi cu formări de bule sau decojit se îndepărtează prin spăcluire sau șlefuire, iar suprafaţa de perete se rectifi că cu glet de ipsos Poli-Farbe. Pe suprafeţe puternic absorbante (de ex. gipscarton, suprafeţe gletuite), tencuieli noi nevopsite și înainte de aplicarea vopselei de dispersie colorate pentru pereţi Poli-Farbe, se aplică grund de profunzime Inntaler sau Platinum. Între aplicarea straturilor, asiguraţi timp sufi cient pentru uscare (aprox. 2 ore). Vopseaua nu se utilizează dacă temperatura peretelui sau aerului este sub +5 °C. După zugrăvire, sculele se pot spăla cu apă. Vopseaua uscată se poate îndepărta doar cu solvenţi (de ex. diluant nitro). Poli-Farbe vopsea de dispersie pentru interior pentru pereţi și tavan se poate colora în culori pastelate cu pastă colorantă sau vopsea colorantă Poli-Farbe în concentraţie de cel mult 3%.

  • Aplicare: cu rolă sau cu pensulă.
  • Număr de straturi recomandat: 2-3 straturi.
  • Diluare: cu apă, în max. 20% în primul strat și max. 10% în al doilea / reilea strat.
  • Necesar de material: 10-12 m²/litru (în 1 strat).
  • Această găleată de vopsea este sufi cientă pentru aplicarea unui strat pe o suprafaţă de perete de 50-60 m², în funcţie de calitatea suprafeţei.
  • Timp de uscare la 20 °C: 2 ore.
  • Interval de reaplicare la 20 °C: 2 ore.

Compoziţie: apă, carbonat de calciu, liant, dioxid de titan, caolină, aditivi.

EUH208 5-clor-2-metil-4-izotiazolină-3-onă [Număr EU: 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [Număr EU: 220-239-6] Conține un amestec de (3:1). Poate provoca o reacţie alergică.
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.
EUH211 Atenție! În timpul pulverizării pot apare stropi periculoși, care pot fi inspirați. Nu inspirați vaporii sau ceața.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P302 + P352 La contactul cu pielea, se recomandă spălarea cu săpun și apă.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil. Pe durata aplicării și uscării se asigură ventilarea corespunzătoare!

Depozitare: la temperaturi între 5 și 25 °C. Pericol de îngheţ!

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricării, în ambalajul intact.

Numărul raportului de expertiză: TÜV SÜD KERMI E-2005/000800-1.

Data fabricaţiei: vezi marginea găleţii (anul, luna, ziua).

Valoare limită UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010). Produsul conţine maximum 30 g/l de COV.vodros2 vodros5 vodros14
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba