Poli-Farbe vopsea de dispersie pentru fatade

Categorii: Vopsele exterior

Poli-Farbe vopsea de dispersie pentru fațade este o vopsea pentru pereţi pe bază de dispersie pentru exterior, de înaltă calitate și economică în utilizare. Stratul aplicat este caracterizat de rezistență excelentă la intemperii și permeabilitate la vapori și aer.

Domeniu de aplicare: pentru zugrăvirea fațadelor de clădiri și altor suprafețe tencuite, de beton, ciment și ghips, de exterior și interior.

Utilizare: înainte de utilizare, vopseaua se amestecă în profunzime. Suprafața de bază trebuie să fi e uscată, curată, ferită de praf și ulei. Stratul vechi slăbit, cu formări de bule sau decojit se înlătură prin zgâriere sau șlefuire, iar suprafețele de perete trebuie rectifi cate prin gletuire. Pentru rectifi carea suprafeței, recomandăm Poli-Farbe glet pentru exterior sau interior. În cazul zugrăvirii tencuielilor noi sau a suprafețelor poroase sau pentru consolidarea tencuielilor vechi, rectifi cate corespunzător, și pentru compensarea capacității de absorbție, se aplică într-un prim strat Inntaler grund de profunzime pe bază de dispersie. Poli-Farbe vopsea pe bază de dispersie pentru faţade se poate colora în nuanţe pastelate cu vopsea de colorare Poli-Farbe adecvată și pentru exterior, în proporţie de max. 10%, cu cerneală pentru colorare Platinum Decor sau cu paste de colorare Poli-Farbe în amestec de max. 3%. Vopseaua se aplică în intervalul de temperatură de +5 și +30 °C, ținând cont de temperatura suprafeței de zugrăvit. Evitați aplicarea vopselii în condiții de soare puternic, ploaie sau umiditate extremă! Între aplicarea straturilor, asigurați timpul necesar pentru uscare (aprox. 4-12 ore). După zugrăvire, sculele se vor spăla imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta doar cu solvenți agresivi. După utilizare, recipientul se va închide ferm.

  • Aplicare: cu trafalet, cu pensulă.
  • Număr de straturi recomandat: 2-3 straturi.
  • Diluare: cu apă, în raport de cel mult 5%.
  • Necesar de material: 10-11 m²/litru într-un singur strat.
  • Timp de uscare la 20 °C: 4 ore.
  • Interval de reaplicare la 20 °C: 4 ore.

Componente: dispersie din plastic, pigment, carbonat de calciu, aditivi de vopsea, apă.

H412 Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung.
EUH208 5-clor-2-metil-4-izotiazolină-3-onă [Număr EINECS: 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [Număr EINECS: 220-239-6] Conține un amestec de (3:1). Poate provoca o reacţie alergică.
EUH211 Atenție! În timpul pulverizării pot apare stropi periculoși, care pot fi inspirați. Nu inspirați vaporii sau ceața.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 A se evita dispersrea în mediul înconjurător.
P302 + P352 La contactul cu pielea, se recomandă spălarea cu săpun și apă.
P391 Materialul vărsat, trebuie colectat.
P501 Conținutul recipientului/ ambalajul, se va depozita ca deșeu, conform reglementărilor locale, nationale si internationale. Vopseaua conține produse biocide pentru prezervarea peliculei uscate, componentele acestor produse sunt: carbendazimă (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-carbamid (CAS: 34123-59-6); 3-iod-2-propinil-butilcarbamat (CAS: 55406-53-6); terbutrină (CAS: 886-50-0).

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

Depozitare: la temperaturi între 5 și 25 °C. Risc de îngheţ!

Numărul raportului de expertiză: KERMI E-186055-12.

Termen de valabilitate: 24 luni în ambalajul intact.

Data fabricaţiei: vezi marginea superioară a găleţii.

Valoare limită UE pentru produs (A/c): 40 g/l (2010). Produsul conţine maximum 40 g/l de COV.vodros5 vodros14
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba