Poli-Farbe Tencuială siliconică

Tencuiala siliconică Poli-Farbe este o tencuială granulată pentru structuri zgâriate și drișcuite, întărită cu fibre, permeabilă la vapori și hidrofug, ce poate fi colorată în sistemul de mixare de culori Poli-Farbe sistem de colorare. Tencuiala de bază incoloră nu este potrivită pentru a fi utilizată fără a fi colorată.

Domeniu de aplicare: Avantajele tencuielii siliconice Poli-Farbe sunt valorificate la acele structuri unde este necesară sau reprezintă o cerință, permeabilitatea ridicată la vapori și absorbția scăzută a apei. Este deosebit de potrivită pentru renovarea monumentelor, a clădirilor cu pereți de cărămidă, de chirpici sau paiantă, pentru a realiza sisteme de izolație termică, în primul rând, din vată minerală bazaltică, dar și alte sisteme termoizolante pe bază de polistiren.

Utilizare: Tencuiala siliconică poate fi utilizată ca și strat de acoperire a unei structuri stratificate realizate în mod corespunzător. Suprafața de bază trebuie să fie fără praf și fără părți detașabile, fărâmicioase care să strice aderența, într-o stare potrivită pentru a primi tencuiala. Tencuirea poate fi realizată la o temperatură a suprafeței de bază între +10 °C și +25 °C. În cazul suprafețelor de bază poroase, cu o capacitate de absorbție mare a apei este necesară utilizarea Grundului de adâncime siliconic Inntaler. Aplicarea Grundului pentru tencuială siliconică Poli-Farbe la culoarea tencuielii asigură aderența tencuielii și aspectul estetic al acestuia. Tencuialasiliconică se aplică pe o suprafață uscată grunduită în mod corespunzător. Tencuiala trebuie amestecată temeinic înainte de utilizare. Aplicarea trebuie realizată cu o mistrie de oțel inoxidabil în funcție de dimensiunea granulelor. Structurarea tencuielii trebuie efectuată cu un șpaclu de plastic pe stratul de acoperire încă umed, în urma unei uscări prealabile în funcție de temperatură. În cursul lucrului, îmbinarea tencuielii aplicate anterior și ulterior se face cu suprapunere „umed peste umed” pentru a evita defectele. În cursul realizării unui sistem de izolație termică, utilizați tencuieli de culori închise doar pe suprafețe mici, pentru decorare; supraîncălzirea excesivă va scurta durata de viață a sistemului. Înainte de aplicare trebuie să vă convingeți prin inspecție vizuală asupra culorii identice a tencuielii colorate. Poate fi utilizată la o temperatură cuprinsă între +10 și +25 °C. Evitați aplicarea tencuielii în lumina directă a soarelui, pe timp de ploaie, vreme foarte umedă sau când bate vântul, sau protejați tencuiala proaspăt aplicată într-un mod potrivit – de ex. prin acoperire, umbrire – împotriva efectelor adverse ale vremii. Sculele pot fi spălate cu apă în timpul lucrului sau după terminarea acestuia. Tencuielile uscate pot fi îndepărtate doar cu solvenți agresivi (de exemplu diluant aromatic).

  • Aplicare: cu mistrie de oțel inoxidabil și șpaclu de plastic.
  • Acoperire: 1,5 mm structură zgâriată : 2,2-2,3 kg/m²; 2 mm structură zgâriată: 2,8-3 kg/m²; 2 mm structură drișcuită: 2,8-3 kg/m².
  • Timp de uscare: cca. 24 ore (la 20 °C).
  • Depozitare: la o temperatură de 10–25 °C. Pericol de îngheț!

Compoziție: apă, praf de marmură grosieră și fină, liant, rășină siliconică, pigmenți, aditivi.

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
P261 A se evita să se inspire spray-ul.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a feţei.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

Fișa cu datele de securitate este disponibilă la cerere.

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației, în ambalajul original sigilat.

Număr aviz expertiză: M-4000/2011 ÉMI, A-28/2014 NMÉ.

Valoarea limită în UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține cel mult 40 g/l VOC.Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba