Poli-Farbe tencuială nobilă silicatică pentru fatade

Tencuială pe bază de silicați, de înaltă calitate, cu o bună rezistență la intemperii, gata preparat, destinată fațadelor, utilizabilă și la recondiționarea monumentelor istorice. Având o permeabilitatea ridicată pentru aer și vapori asigură o aerisire naturală. Aplicată pe suprafețe aderă la aceasta prin reacții chimice, este dură și hidrofobă, combinând calitățile tencuielilor de dispersie și a celor clasice, pe bază de silicați. Diferitele dimensiuni ale granulației - de 1,5 mm la structură zgâriată și de 2 mm la cea rulată - dă posibilitatea realizării unor suprafețe variate, de tencuieli frecate, zgâriate sau rulate. Tencuiala cu silicați Poli-Farbe conține pigment alb, iar prin colorare se pot obține nuanțe pastel și culori de intensitate medie. Tencuiala decorativă Poli-Farbe Silicat se poate comanda în formă colorată doar din fabricație, în culorile sistemului Ton in ton. În cazul unor culori individuale vă rugăm să vă interesați la serviciul nostru de relații cu clienții.

Domeniu de aplicare: La fațadele imobilelor, a suprafețelor unor pereți exteriori sau interiori. Se aplică pe tencuieli fi nisate pe bază de var sau ciment și ca acoperire fi nală pe sisteme termoizolatoare minerale. Este adecvat și pentru executarea tencuielilor imobilelor monumente.

Utilizare: Produsul poate fi folosit ulterior unei perioade de maturare de 3 zile, calculate de la data fabricației. În cazul utilizării tencuielii decorative pe bază de silicați Poli-Farbe, se recomandă realizarea, în succesiunea de mai jos, a următoarelor straturi:

  • 1 strat de grund adânc penetrant, pe bază de silicați Inntaler
  • 1 strat de grund de silicați Poli-Farbe, pentru tencuieli
  • 1 strat de tencuială decorativă cu silicați pentru fațade Poli-Farbe

Produsul nu se poate utiliza pe materiale pe bază de ipsos. Suprafața de aplicare trebuie să fi e curată, netedă, uscată, cu o bună capacitate de încărcare. Praful și părțile desprinse se vor îndepărta și acestea se vor recondiționa cu materiale cu priză minerală. Între aplicările diferitelor straturi cu conținut de silicați trebuie păstrat un interval de timp pentru priză de cel puțin 12 ore. Dacă suprafața de aplicare este poroasă și absorbantă, primul strat trebuie aplicat din grundul de silicați adânc penetrant INNTALER. Recomandăm colorarea grundului adânc penetrant, astfel și grunduirea va fi vizibilă, iar defectele pot fi ușor corectate. Grundul de silicați adânc penetrant INNTALER, colorat, nu se poate păstra. Ulterior aplicării grundului adânc penetrant, al doilea strat de sub tencuiala de silicați Poli-Farbe se va aplica grundul pentru tencuieli Poli-Farbe, de aceeași culoare cu tencuiala, pentru a obține o aderență și acoperire perfectă. Tencuiala va fi aplicată după trecerea a cel puțin 12 ore, necesare realizării prizei. Înainte de utilizare tencuiala se va omogeniza temeinic. Aplicarea se va executa cu o gletieră de inox în grosimea corespunzătoare dimensiunilor granulației. Structura dorită se va realiza, în funcție de temperatura ambientală și de timpul de uscare, condiționat de umiditate, pe tencuiala încă umedă, cu ajutorul unei gletiere din material plastic. Aplicarea tencuielii pe suprafețe continue se va executa în mod continuu, astfel încât să nu se formeze defecte estetice datorită îmbinărilor din procesul de aplicare. Pe parcursul aplicării, uneltele se vor curăța periodic cu apă curentă, sau în cazul opririi lucrărilor aplicare, deoarece tencuiala întărită se poate îndepărta doar pe cale mecanică. La aplicarea tencuielii temperatura suprafeței pereților și cea ambientală trebuie să fi e cuprinsă între +10 °C și +25 °C. Evitați aplicarea tencuielii în soare puternic, în ploaie, într-o atmosferă foarte umedă, cu vânt sau pe vreme rece, sau protejați tencuiala aplicată cu ajutorul prin acoperire, prin menținere la umbră, de efectele intemperiilor. Produsul conține materiale minerale naturale, din această cauză pot apărea mici diferențe de culoare la gălețile provenite din diferite șarje de producție. Pe parcursul aplicării să folosim material cu dată de ambalare identică, sau în cazul unor șarje diferite de material, să le amestecăm pe acestea într-un vas mai mare. Pentru instalarea uniformă a culorii este indispensabil ca tencuiala aplicată să fi e protejată, într-un mod corespunzător, de razele solare directe, de vânt și ploaie. Suprafețele care nu vor fi acoperite cu tencuială - geamuri, balustrade, uși, burlane -, trebuie să fi e bine protejate, deoarece produsele pe bază de silicați au un puternic efect alcalin, caustic.

  • Aplicare: cu gletieră de inox, sau material plastic.
  • Diluare: nu este recomandat.
  • Consum specific: 1,5 mm: 2,2-2,3 kg/m2, 2 mm: cca. 2,8-3 kg/m2 în funcție de calitatea suprafeței de aplicare.
  • Timpul de priză: aprox. 24 de ore.

Compoziţie: silicați, granule de marmură, apă, adeziv, aditivi, pigmenți.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

EUH210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

Condiţii de depozitare: la temperaturi între 5-25 °C. A se feri de îngheţ!

Agrement tehnic: M-4012/2010 ÉMI.

Termen de garanţie: 6 luni de la data fabricării, în ambalajul original, sigilat.

Data fabricaţiei: vezi pe ambalaj.

COV limita UE g/l : cat A/c 40 g/l (2010). COV din acest produs, max. 40 g/l.Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba