Poli-Farbe tencuială decorativă pentru fatade

Material peliculogen pentru lucrări exterioare şi interioare, de calitate superioară, economic, cu conţinut de granule dure, rezistent la intemperii, permeabil la vapori şi aer. Cu ajutorul sistemului de colorare KolorBox vopseua decorativă structurată albă se poate colora în nuanţe deschise şi intermediare, iar baza în nuanţe închise. Sortimentul alb se poate colora cu pigmenţi pentru exterior, în proporţie de max. 3%. Baza nu se poate utiliza fără colorare.

DOMENII DE APLICARE:
Faţada clădirilor, alte suprafeţe exterioare şi interiore, din beton, ciment, ipsos sau suprafeţe tencuite de cel puţin 28 de zile.

UTILIZARE:
Suportul trebuie să fie curat, fără praf şi grăsimi. Se îndepărtează praful, părţile sfărâmiciose şi slab portante, după care suportul se repară. Ca strat de bază, pentru egalizarea absorbţiei şi întărirea suportului, trebuie aplicat un strat de Grund acrilic de adâncime Inntaler. Ca cel de al doilea strat se va aplica grundul de tencuială colorat în culoarea tencuielii. Înainte de utilizare vopseaua se va amesteca bine. În cazul colorării casnice se recomandă colorarea de o dată a întregii cantităţi necesare pentru lucrare. În cazul sistemului de colorare KolorBox vă stau la dispoziţie mai multe mii de nuanţe. Vopseau decorativă structurată se aplică cu trafaletul, după care se va nivela în grosimea granulelor cu gletiera de inox. Necesarul de material creşte în funţie de structura rolei sau dacă vopseaua se aplică doar cu trafaletul. Se poate utiliza între +5°C şi +30°C. Nu se recomandă utilizarea pe arşiţă, ploie, vânt sau umezeală ridicată. Aplicarea fiecărui strat se va face numai după uscarea stratului anterior. După terminarea lucrului sculele folosite se spală imediat cu apă, deoarece tencuiala uscată nu se mai poate înlătura decât mecanic sau cu diluanţi agresivi (ex. diluant nitro). Suprafeţele acoperite cu VDS pot fi revopsite cu vopselele de exterior Inntaler sau Poli-Farbe, păstrându-se structura realizată anterior.

  • Aplicare: cu trafaletul, gletiera de inox, prin pulverizare.
  • Formarea structurii: rolă structurată, spaclu inox etc.
  • Număr de straturi recomandat: în caz de aplicare cu fierul de glet sau trafalet structurat, 1 strat; în caz de aplicare cu rolă teddy, cel puţin 2 straturi. Structura apărută pe suprafaţă va fi neuniformă.
  • Consum specific: 0,6-0,7 kg/m² - aplicat cu trafaletul şi netezit cu gletiera de inox.
  • Diluare: nu se recomandă.
  • Timp de uscare (la 20 °C): 6-12 ore, pentru un consum de 0,6-0,7 kg/m².

Compoziţie: răşini, pigmenţi, granule de marmură, aditivi, apă.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
EUH208 Conţine masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1).
EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
P261 A se evita să se inspire spray-ul.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a feţei.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

Depozitare: între +5°C şi +25°C. A se feri de îngheţ!

Valabilitate: 24 luni de la data fabricării, în ambalajul original sigilat.

Fişa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

COV limita UE g/l : cat A/c 40 g/l (2010). COV din acest produs, max. 40 g/l.Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba