Poli-Farbe tencuială decorativă pentru fatade

Produs modern care datorită conţinutului de substanţe active asigură o protecţie sporită împotriva algelor și mucegaiului, dezvoltarea microorganismelor fiind îngreunată de mediul creat, este rezistent la intemperii, permeabil la vapori și aer, aderă foarte bine la suport, nu crapă. Rezistenţa la decolorare se va asigura prin folosirea unor paste de colorat rezistente la intemperii și radiaţii solare. Baza transparentă nu se utilizează fără colorare, se poate colora în nuanţe medii sau închise.

Mod de utilizare: Se folosește pentru acoperirea tencuielilor de bază sau pentru realizarea stratului final al sistemurilor de termoizolare. Nu se poate aplica pe suprafețe orizontale (de ex. pervaz de ferestre), unde apa poate stagna. Suportul pe care se aplică trebuie să fie curat și uscat. Se indepărtează praful, părţile sfărâmicioase și slab portante. Pe timpul aplicării temperatura suportului și al mediului ambiental trebuie să fi e între +10 °C și +25 °C. Se recomandă evitarea aplicării pe arșiţă, ploie, vânt, umezeală ridicată sau protejarea în mod corespunzător a tencuielii proaspăt aplicate – de exemplu prin acoperire, umbrire. Pentru amorsarea tencuielii de bază se folosește grundul de adâncime INNTALER, la realizarea sistemului de termoizolare POLI-FARBE se utilizează grundul pentru tencuială POLI-FARBE. În cazul culorilor intense se recomandă aplicarea în 2 straturi a grundului de tencuială POLI-FARBE, colorată în culoarea tencuielii. Înainte de utilizare tencuiala se amestecă foarte bine. Se aplică cu gletiera de inox într-o grosime corespunzătoare cu mărimea granulaţiei. Structura dorită se formează cu drișca din plastic, pe tencuiala încă umedă. Pe suprafeţe continue, pentru a evita apariţia unor îmbinări inestetice, tencuiala trebuie aplicată într-un singur ciclu de lucru, de la un colţ la altul. Pe timpul lucrării sculele folosite se vor curăţa periodic cu apă. În cazul realizării sistemului de termoizolare, se recomandă aplicarea tencuielii colorate în culori (Valoarea HBW mai mic de 30) închise numai pe suprafeţe mici, deoarece la expunerea puternică la soare sistemul de termoizolare poate să se încălzească peste măsură, ceea ce îi reduce eficienţa și durabilitatea. După terminarea lucrului sculele folosite se spală imediat cu apă, deoarece tencuiala uscată nu se mai poate înlătura decât cu diluanţi agresivi. Detalii suplimentare despre colorare se pot găsi pe www.polifarbe.hu. La tencuirea suprafeţelor, la care consumul de material este mai mare de o găleată, se impune omogenizarea întregii cantităţi de material utilizată pe întreaga suprafaţă. În contiții extreme pot să apară semne de alge.

  • Mod de aplicare: cu gletiera de inox, cu gletieră de plastic.
  • Consum specific: Pentru 1 mm: 1,5-1,6 kg/m². Pentru 1,5 mm: 2,15-2,3 kg/m². Pentru 2 mm: 2,8-3 kg/m². Pentru 2,5 mm: 3,6-3,8 kg/m². Pentru 3 mm: 4,3-4,5 kg/m². Cantitatea de material aplicată, variază in funcție de calitatea suportului de aplicare.
  • Timp de uscare: cca. 24 de ore.Compoziţia produselor albe: carbonat de calciu, dispersie de rășini sintetice, pigmenţi, apă, aditivi, biocid.

Compoziţia produselor de bază: carbonat de calciu, dispersie de rășini sintetice, apă, aditivi, biocid.

Clasa de inflamabilitate: clasa Nu este inflamabil.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Informații suplimentare de pericol.
EUH208
Conține un amestec de (3:1) de 5-clor-2-metil-4-izotiazolină-3-onă [Număr EINECS: 247-500-7] și 2-metil- 2H-izotiazol-3-on [Număr EINECS: 220-239-6]. Poate provoca o reacţie alergică. Fraze de precauție – Generale.
EUH211
Atenție! În timpul pulverizării pot apare stropi periculoși, care pot fi inspirați. Nu inspirați vaporii sau ceața.
P102
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fraze de precauție – Preventive.
P273
Evitaţi dispersarea în mediu. Fraze de precauție - Măsuri de înlăturare.
P302 + P352 LA CONTACT TEGUMENTAR
: Spălaţi cu multă apă și săpun.
P391
Colectaţi scurgerile de produs. Fraze de precauție - Depozitare:-Fraze de precauție - Depozitare ca deșeuri.
P501
Conținutul recipientului/ ambalajul, se va depozita ca deșeu, conform reglementărilor locale, nationale si internationale. Obligații complementare de marcare, respectiv de etichetare. Vopseaua conține produse biocide pentru prezervarea peliculei uscate, componentele acestor produse sunt: carbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-carbamidă (CAS: 34123-59-6); 3-iodo-2-propinil-butilcarbamat (CAS: 55406-53-6); terbutrină (CAS: 886-50-0).

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Depozitare: între +10 °C și +25 °C. A se feri de îngheţ!

Termen de garanţie: 24 luni de la data fabricării, în ambalajul original, sigilat.

Agrement tehnic: M-4011/2010, A-132/2014 NMÉ.

COV limita UE g/l : cat A/c 40 g/l (2010) COV din acest produs, max. 40 g/l.Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba