Poli-Farbe tencuială de soclu

Tencuială pe bază de pulbere minerală colorată, mixată în fabrică, cu liant de dispersie. Pentru acoperirea suprafețelor dotate cu sistemelor termoizolante de soclu și tencuieli de bază din ciment, beton, piatră artificială, eternit. Tencuială decorativă de dispersie, cu bază acrilică apoasă, ce conține granule minerale, cu protecție împotriva algelor și mucegaiulu

Domeniu de aplicare: Pentru acoperirea suprafețelor de ciment, beton, piatră artificială, eternit, cele cu sistem de izolație termică pentru soclu și cele grunduite, pentru decorațiuni interioare și exterioare.

Utilizare: Aplicarea produselor necesită cunoștințe de bază în domeniul finisajelor din construcții. Tencuiala de soclu, înainte de utilizare, se va amesteca cu mixerul, la turatie micā, maximum 20 secunde! Suprafața de bază trebuie să fie curată, uscată, tratabilă, gletuit să fie netedă, potrivită pentru a primi tencuiala. Recomandăm, ca suportul finisat să fie pregătit cu amorsa de tencuială Poli- Farbe. Tencuiala trebuie aplicată și netezită la o grosime de cca. 2-2,5 mm cu o mistrie de oțel inoxidabil. Suprafața lăptoasă se va limpezii în timpul uscării. La realizarea muchiilor, colțurilor este recomandată utilizarea profilelor de colț încorporate în tencuiala de bază. Tencuiala poate fi utilizată la o temperatură de peste 6 °C a suprafeței de bază și a mediului ambiental. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie protejate de umiditate, ploaie și îngheț timp de 5-6 zile. Soclurile gardurilor, pereții de susținere trebuie hidroizolate dinspre partea cu solul, în lipsa acesteia, tencuiala nu va fi una durabilă. Între tencuielile ce provin din loturi diferite de fabricație pot exista ușoare diferențe de nuanță, din acest motiv la suprafețele continue trebuie folosit de fiecare dată materiale ce sunt marcate cu același identificator de producție. Uneltele pot fi spălate cu apă după utilizare. Tencuielile uscate pot fi îndepărtate cu solvent (de exemplu diluant nitro) prin spălare frecare. Raport de amestecare: 1,5 kg granule minerale colorate + 1 kg Poli-Farbe soluție de iant. Data de producție pe ambalaj.

  • Putere de dispersare: 3,5-4,5 kg/m², în funcție de tehnica de aplicare și de calitatea suprafeței.
  • Timp de uscare: aprox. 36 ore (la temp. de 20-25 °C). Pe o vreme rece, umedă și ploioasă, uscarea poate dura mai multe zile.

Ingrediente: apă, liant acrilic, granule minerale colorate, aditivi.

EUH208 Conține un amestec de 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. EINECS: 247-500-7] și 2-metil-2Hizotiazol-3-onă [nr. EINECS: 220-239-6] (3:1), respectiv 1,2 benzizotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. Vopseaua conține un produs biocid care păstrează stratul de peliculă uscată, ale cărui ingrediente active sunt: Carbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropilfenil)-1, 1-dimetil-carbamid (CAS: 34123-59-6); 3-iod-2-propinil-butilcarbamat (CAS: 55406-53-6); Terbutrin (CAS: 886-50-0).

Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Asigurați o aerisire corespunzătoare în timpul tencuirii și uscării, dacă lucrați în spații interioare!

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil.

Depozitare: într-un loc ferit de îngheț în timpul iernii, într-un loc umbros și răcoros în timpul verii. Pericol de îngheț!

Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricării, în ambalajul original sigilat.

Valoarea limită în UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține cel mult 40 g/l VOC.Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba