Poli-Farbe solvent rugină

DOMENIUL DE APLICARE:
îndepărtarea ruginii de pe suprafețele de oțel și fier, pasivarea și degresarea suprafețelor.

UTILIZARE:
Rugina dură, care se desprinde în plăci, trebuie îndepărtată de pe suprafața metalică cu șpaclul sau peria de sârmă, apoi suprafața astfel obținută se tratează cu solventul de rugină Poli-Pass. În funcție de calitatea suprafeței, procedura trebuie repetată. Suprafața prelucrată trebuie îndepărtată din nou, însă nu este necesară frecarea metalului până la curățirea totală. Suprafața tratată trebuie acoperită cu Grund anticoroziv Cellkolor, Vopsea pentru garduri Polifarbe sau, după șlefuire și degresare corespunzătoare, cu vopsea cu aplicare directă pe metal Cellkolor Aqua!

Aplicare: cu pensula, cu rola, prin imersie

Acoperire: 13-16 m2/L în funcție de suprafață

Diluare: nu este recomandată; în caz de imersie, este posibilă diluarea cu apă

Timp de uscare, așteptare înainte de revopsire (la 20-25 °C): aprox. 1-2 ore.

Ingrediente: acid fosforic, acid boric

H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P280 Este obligatorie purtarea echipamentului de protecție a mâinilor/ochilor/feței.
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.
P305 + P351 + P338 În cazul CONTACTULUI CU OCHII: Clătire precaută cu apă timp de mai multe minute. După caz, îndepărtarea lentilelor de contact, dacă este posibilă ușor. Continuarea clătirii.
P337 + P313 În cazul în care iritarea ochilor nu trece: trebuie consultat medicul.


Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil.

Depozitare: iarna în loc ferit de îngheț, vara în loc umbrit, răcoros. Pericol de îngheț!

Termen de valabilitate: pe perioadă nedeterminată, în ambalajul original, sigilat.

Data fabricației: a se vedea pe ambalaj (an, lună, zi).
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba