Poli-Farbe grund pentru tencuială siliconică

POLI-FARBE GRUND PENTRU TENCUIALĂ SILICONICĂ

Prin utilizarea grundului se diminuează absorbția suportului și crește aderența tencuielii. Grundul colorat asigură o acoperire perfectă stratului final.

Domenii de aplicare: Recomandat pentru grunduirea suportului înainte de aplicarea tencuielii siliconice Poli-Farbe.

Utilizare: La realizarea unui sistem de termoizolare produsul se aplică fără diluare, pe suprafața netedă, curată, fără praf. După 12 ore de uscare (în funcție de temperatura mediului) se poate aplica tencuiala siliconică. Pentru aplicarea tencuialii siliconice Poli-Farbe suprafața de lucru trebuie să fie rezistent, uscat, curat, fără praf, recomandându-se aplicarea următoarelor straturi:

  • 1 strat Poli-Farbe grund pentru tencuială siliconică,
  • 1 strat Poli-Farbe tencuială siliconică, conform instrucțiunilor de utilizare.

Grundul se amestecă bine și se aplică fără diluare. După aplicare, în funcție de temperatura mediului, trebuie asigurat un timp de uscare de 6 ore. Grundul nu se aplică sub +5 °C.

Dacă aplicăm tencuiala siliconică colorată într-o culoare, atunci și grundul pentru tencuiala siliconică trebuie colorat în aceea culoare. Grundul se poate colora în sistemul de colorare Poli-Farbe sistem de colorare. Imediat după terminarea lucrării uneltele pot fi spălate cu apă, după uscare grundul poate fi îndepărtat numai prin folosirea unui solvent agresiv.

  • Mod de aplicare: cu rola, pensula.
  • Straturi recomandate: 1 strat.
  • Diluare: diluarea nu este permisă.
  • Consum specific: 5-6 m²/ litru.
  • Timp de uscare: cel puțin 6 ore.
  • Aplicarea tencuielii: după 12 ore.

Compozit˛ie: apă, granule de marmură, dispersie de rășini sintetice, rășină siliconică, pigmenți, aditivi.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH208 5-clor-2-metil-4-izotiazolină-3-onă [Număr EINECS: 247-500-7] şi 2-metil-4-izotiazolină-3-onă [Număr EINECS: 220-239-6] Conține un amestec de (3:1). Poate provoca o reacţie alergică.
EUH211 Atenție! În timpul pulverizării pot apare stropi periculoși, care pot fi inspirați. Nu inspirați vaporii sau ceața.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P302 + P352 La contactul cu pielea, se recomandă spălarea cu săpun și apă.
P391 Materialul vărsat, trebuie colectat.
P501 Conținutul recipientului/ ambalajul, se va depozita ca deșeu, conform reglementărilor locale, nationale si internationale. Vopseaua conţine produs biocid pentru conservarea stratului uscat, având următoarele substanţe active: carbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilcarbamid (CAS: 34123-59-6); 3-iod-2-propinil-butilcarbamat (CAS: 55406-53-6); terbutrin (CAS: 886-50-0).

A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate. Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Valabilitate: 24 luni de la data fabricării, în ambalajul sigilat.

Agrement tehnic: A-14/2011 ÉME.

EU limit value for this product (A/g): 30 g/l (2010). This product contains max. 30 g/l VOC.

COV limita UE g/l: cat A/g 30 (2010). COV produs, max. g/l: 30.

[Fisa cu date - https://drive.google.com/file/d/1doluq_8fGrT0ke98d...]vodros5 vodros16
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba