Poli-Farbe grund de adâncime pe bază de dispersie

Domeniu de utilizare: pe suprafețe minerale, tencuieli exterioare sau interioare, pe suprafețe de gipscarton sau beton, pentru pregătirea, amorsarea acestora pentru vopsire.

Utilizare: de pe suprafața, care trebuie amorsată, se vor îndepărta părțile desprinse, cele unse, sau cu impurități, ori ulei. Amorsa trebuie să se absoarbă în pori. Suprafața amorsată corespunzător, după uscare are un aspect mat, iar capacitatea sa de absorbție este redusă. În cazul aplicării în exces, suprafața uscată va fi lucioasă, aspect care trebuie remediat prin șlefuire. Amorsa se poate dilua de până la cinci ori volumul inițial, dar prin diluare scade capacitatea de etanșare a porilor. Și suprafețele pe care s-a aplicat grundul diluat, fiind mai puțin poroase, se pot finisa corespunzător. Suprafețele amorsate cu grund se pot vopsi după uscarea acestuia. Se poate aplica la o temperatură ambientală și a suprafețelor de peste +5°C. Amorsa diluată trebuie folosită. După efectuarea amorsării sculele pot fi spălate cu apă. Amorsa uscată se poate îndepărta cu ajutorul unor diluanți, sau prin frecare. Se va agita înainte de utilizare.

Aplicare: cu pensulă, trafalet, prin pulverizare.

Diluare: cu apă, la max. 5 ori volumul amorsei.

Consum specific: cca. 8-14 m²/l, independent de măsura diluării, dependent de capacitatea de absorbție al peretelui.

Timp de uscare la o temperatură de 20°C: 2 ore.

Interval de timp pentru aplicarea celui de-al doilea strat, la o temperatură de 20°C: 2 ore.

Compoziţie: apă, adeziv, aditivi de vopsea.

EUH208 Conține un amestec de (3:1) din: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [număr EINECS: 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [număr EINECS: 220-239-6]). Poate provoca o reacţie alergică.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P302 + P352 LA CONTACT TEGUMENTAR: Spălaţi cu multă apă și săpun.

La cerere oferim fișa tehnică de securitate.

Clasa de performanță la incendiu: Ne inflamabil.

Păstrare: La temperaturi între 5-25 °C. Risc de depreciere prin îngheț!

Termen de garanție: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original nedesfăcut.

Data fabricației: vezi pe capac (an, lună, zi).

EU limit value for this product (A/g): 30 g/l (2010).This product contains max. 3 g/l VOC.

Valori limită UE pentru acest produs (A/g): 30 g/l (2010). Conținutul maxim de VOC al acestui produs este de 3g/l.kannas1 kannas5
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba