Poli-Farbe Glet la galeata ready-to-use

Categorii: Amorse si glet

Domeniu de utilizare: destinat finisării suprafețelor tencuite cu var, a celor de beton, cu priză minerală, având o consistență corespunzătoare. Se poate utiliza doar pe suprafețe interioare.

Utilizare: materialul este gata de utilizare. Suprafața de aplicare se va curăța de impurități, de părțile desprinse, de rămășițele de mortar. Materialul se va aplica pe suprafață cu ajutorul unui aparat de pulverizare, sau manual (cu o gletieră), într-unul sau în două straturi uniforme.Timpul de uscare este stabilit de temperatura ambientală și de grosimea stratului. Sub o temperatură de +5 °C al peretelui și de ambient nu se poate utiliza! Suprafața gletuită se poate șlefui fin după 2-4 ore. Pe suprafața obținută, uscată și netezită se poate aplica vopsea sau tapet, ulterior amorsării cu un grund de adâncime de interior. Ulterior aplicării gletului, se recomandă netezirea suprafeței materialului rămas în recipient și închiderea atentă a acestuia. Astfel se poate evita formarea straturi întărite, uscarea materialului. Înainte de utilizarea următoare, se va îndepărta strat întărit, eventual format în urma uscării de suprafață. Sculele se pot spăla cu apă, imediat după utilizare.

Aspect: lichid vâscos, consistent, de culoare albă.
Consum specific: 2,5 kg/m² în 2 straturi. Se interzice diluarea produsului!
Consistența aderenței: min. 0,5 N/mm2, în caz că suportul inițial este slab, buna aderență a materialului va cauza desprinderea, cu suport, cu tot.
Aplicare: manual sau cu aparat (de ex. GRACO T-MAX).
Numărul de straturi recomandate: 1-2 straturi.
Grosimea stratului: maxim 2 mm
Timp de uscare: la grosimea de 2 mm aproximativ 6-8 ore ( la 20 °C ).
Șlefuibil, revopsibil: la grosimea de 2 mm după,aproximativ 6-8 ore.

Compoziție: dispersii sintetice, carbonat de calciu, apă, aditivi de vopsea.

EUH208 5-clor-2-metil-4-izotiazolină-3-onă [Număr EINECS: 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [Număr EINECS: 220-239-6] Conține un amestec de (3:1). Poate provoca o reacţie alergică.
EUH210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P302 + P352 LA CONTACT TEGUMENTAR: Spălaţi cu multă apă și săpun.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil!

Depozitare: se va depozita în ambalajul original, la o temperatură între +5oC - +25oC. Risc de depreciere prin îngheț!

Termen de garanție: 12 de luni de la data fabricației, în ambalajul original nedesfăcut.

Data fabricației: (an, lună, zi).

Număr NMÉ: A-139/2017.

EU limit value for this product (A/g): 30 g/l (2010). This product contains max. 5 g/l VOC.

Valori limită UE pentru acest produs (A/g): 30 g/l (2010). Conținutul maxim de VOC al acestui produs este de 5g/l.glettvodor1 glettvodor5 glettvodor25
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba