Platinum vopsea de perete monostrat pentru interior

Domeniul de utilizare: Potrivit pentru vopsirea suprafețelor noi tencuite, a suprafețelor vechi vopsite, a gips-cartonului și a tapetului. Pelicula este mată, durabilă și ușor de curățat.

Utilizare: Vopseaua trebuie amestecată bine înainte de utilizare. Suprafața trebuie să fie suficient de solidă, uscată, fără praf, ulei și grăsime. Tencuielile de var și var-ciment încă nevopsite trebuie șlefuite și desprăfuite. Trebuie îndepărtate prin răzuire, șlefuire straturile vechi, decojite, care se desprind și suprafața trebuie reparată cu glet fin Platinum. Înainte de vopsire, utilizați întotdeauna grund de adâncime pe bază de dispersie Platinum. Vopseaua de perete Platinum amestecată în proporție de 5 - 10% în grundul de adâncime facilitează amorsarea, făcând vizibilă diferența dintre suprafețele amorsate și cele neamorsate, pentru a obține acest lucru vopseaua de perete Platinum trebuie mai întâi amestecată separat cu un volum de grund de adâncime aproximativ egal cu volumul său, apoi amestecată ușor cu cantitatea totală de grund de adâncime. Pe suprafața de perete pregătită în mod corespunzător se aplică vopseaua într-un singur strat sau cel mult în două straturi. Vopseaua nu trebuie diluată. În cazul în care mai este necesară diluarea din cauza modului de aplicare, se poate dilua în raport de 5-10%. În funcție de temperatura camerei și de suprafața peretelui, este necesar un timp de uscare de cel puțin 2 ore înainte de aplicarea celui de-al doilea strat. Vopsibilitatea tapetului trebuie determinată prin test de vopsire. Vopseaua trebuie în acest caz diluată cu aproximativ 5% apă. Tapetul trebuie să fie curat, fără praf și fără reziduuri de adeziv. Lăsați cel puțin 3-4 ore de uscare între straturi. Nu ne asumăm răspunderea pentru erorile rezultate în urma aplicării necorespunzătoare.

A nu se aplica la temperaturi sub +5˚C, inclusiv temperatura peretelui și a aerului.

  • Aplicare: cu pensulă, rolă cu păr scurt Platinum.
  • Numărul recomandat de straturi: 1 sau 2 straturi.
  • Diluare: dacă metoda de aplicare o impune, până la 10% cu apă.
  • Timp de uscare la 20 °C: 2 ore.
  • Timp de uscare între straturi la 20 °C: 2 ore.
  • Eficiență: 15-20 m2/litru.

La cutia de 1L, acesta este textul: Această cutie de vopsea este suficientă pentru a vopsi o suprafață de perete de 15-20 m2, în funcție de calitatea suprafeței!

La cutia de 2,5 l: Această cutie de vopsea este suficientă pentru a vopsi o suprafață de perete de 38-50 m2, în funcție de calitatea suprafeței!

La cutia de 5 l: Această cutie de vopsea este suficientă pentru a vopsi o suprafață de perete de 75-100 m2, în funcție de calitatea suprafeței!

Compoziție: carbonat de calciu, pigment, dispersie acricilcă, apă, aditiv pentru vopsele.

EUH208 Conţine 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacţie alergică.
EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil.

 

Depozitare: La o temperatură de 5-25°C. Pericol de îngheț!

Numărul avizului de expert: KERMI 2006/2-00158.

Termen de valabilitate: în ambalajul nedeschis, timp de 24 de luni de la data fabricației.

Fișa cu datele de securitate este disponibilă la cerere.

Asigurați o ventilație adecvată în timpul vopsirii și uscării!

Data fabricației: vezi pe etichetă (anul, luna, ziua).

EU limit value for this product (A/a): 30 g/l (2010). This product contains max. 30 g/l VOC.

Valorare limită UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține până la 30 g/l de COV.

[Fisa cu date - https://drive.google.com/file/d/16kkZsJe0BRaqRKTFP...]

[colors2]

 vodros25 vodros5

Culori disponibile

Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba