Platinum Decor vopsea colorată pentru interior

Vopsea de dispersie pentru interior, care, datorită culorii adânci, este recomandată în primul rând pentru crearea dungilor sau formelor decorative

DOMENIUL DE APLICARE:
Aptă pentru zugrăvirea decorativă a suprafețelor tencuite din interior, suprafețelor zugrăvite vechi, a rigipsului și tapetului. Creează un strat de acoperire mat, durabil, ușor de curățat.

UTILIZARE:
Vopseaua trebuie amestecată temeinic înainte de utilizare. Suprafața trebuie să fie uscată, liberă de praf, solidă, aptă de a recepționa vopseaua. Neregularitățile suprafeței trebuie corectate prin gletuire. Suprafețele noi, nevopsite, trebuie impregnate cu grund de adâncime cu dispersie Platinum, iar suprafețele cu mucegai trebuie eliberate de mucegai cu soluție de îndepărtare a mucegaiului. În cazul culorilor adânci este deosebit de importantă netezimea suprafeței, deoarece, ca urmare a inegalității efectului de absorbție vopseaua va părea pătată după uscare ca rezultat al absorbției și uscării în proporții diferite. În cazul suprafețelor mari este recomandată gletuirea întregii suprafețe ce va fi vopsită. Este recomandată aplicarea vopselei Platinum Decor în 2-3 straturi. Trebuie asigurat timp de uscare de aprox. 2-3 ore între straturi. Vopseaua poate fi diluată, după caz, în funcție de aplicare, cu 3-5% apă. Nu ne asumăm răspunderea pentru erorile datorate unei tehnici de aplicare necorespunzătoare. Nu este permis lucrul cu vopseaua sub +5 C°. După vopsire, sculele pot fi spălate cu apă. Vopseaua uscată poate fi îndepărtată numai pe cale fizică, sau cu solvent.

Compoziție: apă, liant, pigmenți, praf de marmură, aditivi.

Aplicare: cu rola cu peri fini, cu pensula

Numărul recomandat de straturi: 2 straturi

Diluare: cu cel mult 5% apă.

Acoperire:12-16 m2/litru, într-un strat.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH208 Conține un amestec de 2-oktil-2H-izotiazol-3-onă, (5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. EINECS: 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. EINECS: 220-239-6] (3:1). Poate provoca o reacție alergică.
EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitați dispersarea materialului în mediu.
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă cu săpun.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil

EU limit value for this product (A/a): 30 g/l (2010). This product contains max. 30 g/l VOC.

Valoarea limită în UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține cel mult 30g/l VOC.

Depozitare: la o temperatură de 5-25 °C. Pericol de îngheț!

Termen de valabilitate: 24 luni, în ambalaj sigilat.

Asigurați o aerisire corespunzătoare în timpul vopsirii și uscării!

Data fabricației: a se vedea imprimată pe etichetă.

[Fisa cu date - https://drive.google.com/file/d/11vStCOUfhxypBaalb...]Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba