Inntaler vopsea silicatică de interior

Vopseaua pe bază de silicat de potasiu de înaltă calitate pentru vopsirea în interior a clădirilor monument, care îmbină proprietățile favorabile ale vopselelor pe bază de dispersii cu cele ale vopselelor silicatice tradiţionale. Pelicula este mată și durabilă, care aderă foarte bine la suprafața de bază. Are o permeabilitate excelentă la aer și vapori de apă, din acest motiv asigură o aerisire mult mai naturală și intensă.

Domeniu de aplicare: pentru tencuieli de ciment, minerale, cu mortar de var. Pentru suprafețele de perete vopsite cu var sau vopsea silicatică. Pentru vopsirea interioară a clădirilor monument, sau a celor unde este nevoie de o permeabilitate ridicată la vapori.

Utilizare: vopseaua trebuie amestecată temeinic înainte de utilizare. Suprafața de bază trebuie să fi e rezistentă, curată, uscată, fără praf și pete de ulei, tratabilă, gletuită să fi e netedă, într-o stare potrivită pentru a primi vopseaua. Trebuie îndepărtate părțile detașabile de pe suprafața veche, defectele trebuie reparate. Pentru vopsire de tencuieli noi și pentru întărirea tencuielilor vechi, trebuie să se folosească Grund de adâncime silicatic Poli-Farbe Inntaler.Pe suprafața grunduită se poate aplica Vopseaua silicatică de interior Poli-Farbe Inntaler după un timp de uscare de cel puțin 12 ore. Aplicarea vopselei se poate face cu pensula sau cu rola, în 2-3 straturi, fără întrerupere, comasând bine suprafețele de lucru. Trebuie să se asigure un timp de uscare de cel puțin 6 ore între aplicarea fi ecărui strat. Vopseaua poate fi colorată prin sistemul de mixare culori Poli-Farbe, în cazul unei culori particulare interesați-vă la serviciul pentru clienți Poli-Farbe. Nu este potrivită pentru revopsirea suprafețelor de ipsos sau a celor vopsite anterior cu vopsea pe bază de dispersii. Nu vopsiți în condiții de umiditate ridicată, la o temperatură a peretelui și a aerului mai scăzută de +10 °C sau peste +25 °C. Sculele, vopseaua scursă trebuie spălate imediat cu apă după vopsire. Suprafețele vopsite, de sticlă sau de altă natură ce nu vor fi vopsite trebuie protejate prin acoperire.

  • Aplicare: cu pensula, cu rola.
  • Numărul recomandat de straturi: 2-3 straturi.
  • Acoperire: 10 m²/l într-un singur strat.
  • Diluare: cu apă, dacă este necesar, dar în proporție de cel mult 10% la primul strat, iar la cel de al doilea și al treilea într-o proporție de max. 5%.
  • Timp de uscare (la 20 °C): 6 ore.
  • Timp de așteptare înainte de (re)vopsire la 20 °C): 6 ore.

Compoziție: apă de sticlă, dispersie plastică, pigmenți, praf de marmură, aditivi, apă.

EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Fișa cu datele de securitate este disponibilă la cerere pentru utilizatorii profesionali.

Asigurați o ventilare adecvată în timpul vopsirii și uscării.

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil!

Depozitare: la o temperatură de 5-25 °C. Pericol de îngheț!

Sisteme de acoperire POLI-FARBE Inntaler silicatice: nr.: A-121/2016 NMÉ.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat.

Valoarea limită în UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010).
Acest produs conține cel mult 30 g/l VOC.

[Fisa cu date - https://drive.google.com/file/d/1_9WcRbHlTuRd5eOzN...]vodros2 vodros4 vodros8 vodros15
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba