Inntaler vopsea de faţadă pe bază de dispersie

Categorii: Vopsele exterior

Vopsea de fațadă diluabilă cu apă pentru obținerea culorilor deschise și medii. Oferă un finisaj mat, durabil, cu o bună permeabilitate la vapori și aer. Poate fi comandat în baza cartelelor de culori POLI-FARBE, KOLORBOX, NCS, RAL, COLOUR HARMONY.

Domeniu de utilizare: vopsirea fațadelor clădirilor, a suprafețelor exterioar și interiore de beton, mortar de var, cărămidă, ipsos și a altor suprafețe pe bază minerală, tencuielilor.

Utilizare: vopseaua trebuie amestecată cu grijă înainte de utilizare și după adăugarea pastelor de colorare. Suprafața trebuie să fie curată, fără praf, ulei și alte impurități și într-o stare adecvată pentru aplicarea vopselei. Straturile vechi care se desprind și se decojesc trebuie îndepărtate, iar defectele de suprafață trebuie reparate prin gletuire. În cazul suprafețelor poroase și absorbante, amorsați cu grund de adâncime pe bază de dispersie Inntaler. Pentru a asigura oo uniformitate completă a culorii, cantitatea de vopsea necesară pentru suprafețe continue trebuie amestecată sau nuanțată deodată. Lăsați un timp de uscare suficient între aplicarea straturilor. Vopsirea trebuie efectuată la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C, inclusiv temperatura peretelui. Evitați aplicarea sub directa influență a razelor solare, pe timp de ploaie, în condiții de umiditate ridicată, sau vânt puternic, sau protejați suprafața vopsită în mod corespunzător, de ex. prin acoperire. După vopsire, uneltele pot fi spălate cu apă. Vopseaua uscată poate fi îndepărtată doar cu solvent.

Aplicare: cu rola, cu pensula.
Numărul recomandat de straturi: 2-3 straturi.
Diluare: cu apă max. 5%.
Eficiență: 4-7 m2/litru (într-un 1 strat, în funcție de calitatea suprafeței).
Timp de uscare: 4 ore (la 20 °C).
Timp de uscare între straturi: 4 ore (la 20 °C).

Compoziție: liant, pigment, material de umplutură, apă, aditivi.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH208 conţine amestec (3:1) de 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. EINECS: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazolin-3-onă [nr. EINECS: 220-239-6]. Poate provoca reacții alergice.
EUH211 Atenție! În timpul pulverizării pot apare stropi periculoși, care pot fi inspirați. Nu inspirați vaporii sau ceața.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă cu săpun.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Eliminarea conținutului/recipientului ca deșeu: în conformitate cu Ord. guvernamentală 225/2005 (VIII.7.) și Ordonanța Ministerului Dezvoltării Rurale 72/2013 (VIII. 27.). Vopseaua conține un produs biocid conservant de conservare a peliculei uscate, ale cărui ingrediente active sunt: Carbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetiluree (CAS: 34123-59-6); 3-iodo-2-propinil butilcarbamat (CAS: 55406-53-6); terbutrin (CAS: 886-50-0).

Fișa cu datele de securitate este disponibilă la cerere.

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil.

Depozitare: La temperaturi între 5-25 ˚C. Pericol de îngheț!

Numărul avizului de expert: TÜV SÜD KERMI: E-2008/000036. Sistem de acoperire pe bază de dispersie POLI-FARBE Inntaler: Nr. A-122/2016 NMÉ

Termen de valabilitate: în ambalajul original, nedeschis, timp de 24 de luni de la data fabricației.

Data fabricației: vezi pe bordura cutiei (anul, luna, ziua).

EU limit value for this product (A/c): 40 g/l (2010). This product contains max. 40 g/l VOC.

Valoare limită UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține până la 40 g/l de COV.
vodros2 vodros4 vodros8 vodros15
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba