Inntaler vopsea de faţadă pe bază de dispersie

Categorii: Vopsele exterior

Vopsea de fațadă diluabilă cu apă pentru obținerea culorilor deschise și medii. Oferă un finisaj mat, durabil, cu o bună permeabilitate la vapori și aer. Poate fi comandat în baza cartelelor de culori POLI-FARBE, KOLORBOX, NCS, RAL, COLOUR HARMONY.

Domeniu de utilizare: vopsirea fațadelor clădirilor, a suprafețelor exterioar și interiore de beton, mortar de var, cărămidă, ipsos și a altor suprafețe pe bază minerală, tencuielilor.

Utilizare: vopseaua trebuie amestecată cu grijă înainte de utilizare și după adăugarea pastelor de colorare. Suprafața trebuie să fie curată, fără praf, ulei și alte impurități și într-o stare adecvată pentru aplicarea vopselei. Straturile vechi care se desprind și se decojesc trebuie îndepărtate, iar defectele de suprafață trebuie reparate prin gletuire. În cazul suprafețelor poroase și absorbante, amorsați cu grund de adâncime pe bază de dispersie Inntaler. Pentru a asigura oo uniformitate completă a culorii, cantitatea de vopsea necesară pentru suprafețe continue trebuie amestecată sau nuanțată deodată. Lăsați un timp de uscare suficient între aplicarea straturilor. Vopsirea trebuie efectuată la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C, inclusiv temperatura peretelui. Evitați aplicarea sub directa influență a razelor solare, pe timp de ploaie, în condiții de umiditate ridicată, sau vânt puternic, sau protejați suprafața vopsită în mod corespunzător, de ex. prin acoperire. După vopsire, uneltele pot fi spălate cu apă. Vopseaua uscată poate fi îndepărtată doar cu solvent.

Aplicare: cu rola, cu pensula.
Numărul recomandat de straturi: 2-3 straturi.
Diluare: cu apă max. 5%.
Eficiență: 4-7 m2/litru (într-un 1 strat, în funcție de calitatea suprafeței).
Timp de uscare: 4 ore (la 20 °C).
Timp de uscare între straturi: 4 ore (la 20 °C).

Compoziție: liant, pigment, material de umplutură, apă, aditivi.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Conţine masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1).
EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
P261 Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a feţei.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

Fișa cu datele de securitate este disponibilă la cerere.

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil.

Depozitare: La temperaturi între 5-25 ˚C. Pericol de îngheț!

Numărul avizului de expert: TÜV SÜD KERMI: E-2008/000036. Sistem de acoperire pe bază de dispersie POLI-FARBE Inntaler: Nr. A-122/2016 NMÉ

Termen de valabilitate: în ambalajul original, nedeschis, timp de 24 de luni de la data fabricației.

Data fabricației: vezi pe bordura cutiei (anul, luna, ziua).

EU limit value for this product (A/c): 40 g/l (2010). This product contains max. 40 g/l VOC.

Valoare limită UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține până la 40 g/l de COV.
vodros2 vodros4 vodros8 vodros15
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba