Cellkolor Aqua grund universal

Categorii: Emailuri

Grundul universal pe bază de apă Cellkolor Aqua servește la corectarea neuniformităţilor suprafeţelor de vopsit și la creșterea grosimii stratului în sistemul de învelire. Produsul poate fi aplicat cu ușurinţă cu pensulă, se usucă rapid și formează o suprafaţă ușor de șlefuit.

Domeniu de aplicare: produsul poate fi i aplicat universal, în exterior și interior pentru grunduirea suprafețelor de lemn și ca strat intermediar pe suprafețele metalice. Se recomandă în sistemele de învelire cu Cellkolor Aqua luciul mătăsii pe bază de apă sau Cellkolor Brill luciu ridicat și Cellkolor luciul mătăsii. Aplicarea grundului universal reduce sau elimină formarea petelor apărute în timpul vopsirii suprafețelor din lemn, pretabile la decolorare.

Utilizare: suprafaţa trebuie să fi e uscată, curată, lipsită de praf, ulei și alte impurităţi. Suprafeţele vopsite pot fi vopsite după șlefuire, desprăfuire și corectarea defectelor de suprafaţă. Înainte de utilizare, vopseaua trebuie amestecată în profunzime. Aplicăm 1-2 straturi de grund universal Cellkolor Aqua cu intercalarea unor intervale de uscare de aprox. 4 ore. După uscarea straturilor, se recomandă efectuarea unei șlefuiri fi ne. Suprafeţele din lemn sau metalice pot fi vopsite conform stratifi cării recomandate. Vopsirea poate fi efectuată la temperaturi cuprinse între +10 °C și +25 °C. După vopsire, ustensilele pot fi spălate cu apă.

Stratifi carea recomandată:

  • Suprafeţe exterioare din lemn: 2 strat grund Boróka Primer pentru conservarea lemnului, 1-2 straturi grund universal Cellkolor Aqua, 1-2 straturi vopsea emailată de suprafaţă.
  • Suprafeţe interioare din lemn: 1-2 straturi grund universal Cellkolor Aqua, 1-2 straturi vopsea emailată de suprafaţă.
  • Suprafeţe metalice: 1-2 straturi grund anticoroziv Cellkolor Aqua, 1-2 straturi grund universal Cellkolor Aqua, 1-2 straturi vopsea emailată de suprafaţă.
  • Aplicare: cu pensula, trafalet pentru lac.
  • Straturi recomandate: 1-2 straturi.
  • Necesar de material: 6-8 m²/l per strat.
  • Diluare: cu apă în max. 5%, în funcţie de modalitatea de aplicare.
  • Timp de uscare: 12 ore, la 20 °C.
  • Interval între vopsiri: 4 ore, la 20 °C.
  • Șlefuire: 4 ore, la 20 °C.

Compoziţie: liant, pigment, excipienţi, aditivi, apă.

EUH208 Conține un amestec de 5-clor-2-metil-4-izotiazolin- 3-onă [nr. EINECS: 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. EINECS: 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, respectiv 1,2 Benzizotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.
EUH210 Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.
EUH211 Atenție! În timpul pulverizării pot apare stropi periculoși, care pot fi inspirați. Nu inspirați vaporii sau ceața.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă cu săpun.

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

Condiţii de depozitare: la temperaturi între 5-25 °C. A se feri de îngheţ!

Agrement tehnic: TÜV SÜD KERMI E-2009/187571.

Termen de valabilitate: 24 luni în ambalajul original nedeschis.

Data fabricaţiei: a se citi pe capacul cutiei (anul, luna, ziua).

COV limita UE g/l: cat A/g 30 g/l (2010). COV produs, max. g/l: 30 g/l.femdoboz1 femdoboz25
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba