Boróka lazurni premaz za les na vodni osnovi

Categorii: Protecția lemnului

Domenii de aplicare: Se utilizează pentru protejarea şi decorarea suprafeţelor exterioare şi interioare din lemn. Suprafaţa lăcuită devine lucioasă, hidrofobă, având rezistenţă ridicată la radiaţii UV. Diversele culori pot fi amestecate între ele. Glazura incoloră se poate utiliza ca atare sau colorată în sistemul de colorare Poli-Farbe. În lucrări exterioare se impune folosirea grundului pentru conservarea lemnului Boróka.

Instrucţiuni de utilizare: Produsul se amestecă bine înainte de aplicare. Înainte de lăcuire suprafeţele noi din lemn se şlefuiesc, se curăţă de praf şi dacă este necesar, pentru îndepărtarea petelor de răşină, se spăla cu diluant esteric. În lucrări interioare pentru primul strat glazura se va dilua cu 10% apă apoi cu o pensulă moale sau rola pentru lac se va aplica uniform, pe direcţia fibrelor lemnului. După 3-4 ore de uscare, cel de al doilea strat se va aplica nediluat. Înainte de aplicarea celui de al doilea strat se recomandă şlefuirea fină a suprafeţei lăcuite. În lucrări exterioare după pregătirea suportului se va aplica grundul pentru conservarea lemnului Boróka, care protejează lemnul împotriva mucegaiului, cariilor şi insectelor. După uscarea grundului − fără şlefuirea suprafeţei grunduite − se vor aplica 2 straturi de glazură, asigurându-se un timp de uscare între straturi de 3-4 ore. La renovare, recondiţionare suprafeţele vopsite anterior se şlefuiesc şi se curăţă de praf, după care se aplică, fără diluare, 1-2 straturi de glazură. Pe timpul aplicării temperatura suprafeţei de lucru şi a mediului înconjurător trebuie să fie peste +10 °C. Imediat după terminarea lucrării uneltele se pot spăla cu apă. Culoarea finală este influenţată de calitatea lemnului şi de cantitatea de glazură aplicată!

  • Mod de aplicare: cu pensula, rola de lac.
  • Diluare: în lucrări interioare, la primul strat cu 10% apă.
  • Grunduire: în lucrări interioare nu este necesar, în lucrări exterioare cu Grund pentru conservarea lemnului Boróka.
  • Nr. de straturi recomandate: 2 straturi. Consum specific: 12-14 m²/l/strat.
  • Timp de uscare: 3-4 ore (în funcţie de temperatură).

Compoziţie: dispersie de răşini acrilice, pigment, apă, propilenglicol, aditivi de vopsea.

EUH208 Conține un amestec de 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. EINECS: 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. EINECS: 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, 1,2 Benzizotiazolin-3-onă, respectiv derivați de hidroxifenil benzotriazol. Poate provoca o reacție alergică.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

Depozitare: la temperatura de 5-25 °C. A se feri de îngheţ!

Termen de garanţie: 5 ani, în ambalajul original nedesfăcut, calculat de la data fabricaţiei (păstrată între 5 și 25 °C).

Data fabricării: a se vede pe capac (anul, luna, ziua).

Agrement tehnic: KERMI E-2005/000021-1.

Clasa de inflamabilitate: clasa - Nu este inflamabil.

Valoarea limită UE pentru acest produs (A/e): 130 g/l (2010). Acest produs conține max. 90 g/l COV

COV limită UE g/l : cat A/e 130 g/l (2010). COV produs, max. g/l: 90 g/l.femdoboz075 femdoboz25
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba