Boróka Classic lazură pentru lemn pe bază de apă

Categorii: Protecția lemnului

Lazură subțire, pe bază de apă, cu o excelentă rezistență la intemperii și la razele UV. Datorită aditivului pe bază alchidică, penetrează adânc lemnul, formând un strat cu o elasticitate durabilă, care nu crapă, rezistent la apă. și Nu influențează permeabilitatea naturală a lemnului.

Domeniu de utilizare: Destinată vopsirii suprafețelor de lemn, cu variații dimensionale, exterioare și interioare, pentru garduri, case de lemn, elementelor de lemn ale acoperișului, ale pergolelor și mobilei. Se potrivește și aplicării pe geamuri și uși, atât pe suprafețe exterioare, cât și pe cele interioare.Lazura subțire formează un strat continuu pe suprafața lemnului, oferind o protecție fzică lemnului, împotriva mucegaiurilor. Suprafața lăcuită are un luciu fn, este uniformă, hidrofobă, find rezistentă la intemperii și la razele UV. Este deopotrivă corespunzătoare lemnului de esență moale sau tare. Lazura incoloră Boroka Classic se poate utiliza doar pe suprafețe interioare.

Instrucţiuni de utilizare:Produsul se amestecă bine înainte de aplicare. Suprafeţele noi din lemn, înainte de vopsire, se șlefuiesc și se curăţă de praf și dacã este necesar, pentru îndepãrtarea petelor de rãșină, se spăla cu diluant esteric. Primul strat, după ce se diluează cu apã în proporţie de 25%, se aplică cu o pensulă moale uniform, pe direcţia fbrelor lemnului. Al doilea/treilea strat se aplică nediluat, asigurându-se între aplicarea straturilor consecutive un timp de uscare de 24 ore. La renovare, recondiţionare suprafaţele anterior vopsite se șlefuieșc și se curăţă de praf, după care se aplică, fără diluare, 1-2 straturi de lazură. Datorită conţinutului de conservant pentru lemn, între aplicarea straturilor consecutive slefuirea este interzisă. Se recomandă efectuarea unei lăcuiri de probă, deoarece culoarea naturală, calitatea și absorbţia lemnului influenţează puternic culoarea suprafeţei lăcuite. Diferitele culori se pot amesteca între ele. Temperatura suprafeţei de lucru și a mediului înconjurător trebuie să fe peste +10 ºC. Imediat după terminarea lucrului uneltele se pot spăla cu apă.

Mod de aplicare: cu pensula.
Diluare:la primul strat cu 25% apă la al doilea/treilea strat nu se diluează.
Straturi recomandate:3 straturi.
Consum specifc:10-12 m²/ l / strat.
Timp de uscare (la 20 °C):24 ore.
Revopsire (la 20 °C): după 24 ore.

Compoziție: emulsie alchidică, pigmenți rezistența la razele solare, aditivi, apă. Vopseaua conține componente biocide, care formează o peliculă uscată, cu următoarele substanțe active: 3-iodo-2-propinil-N-butilcarbamat (CAS: 55406-53-6).

EUH208 Conţine 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacţie alergică.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Pozor Componente periculoase: 2-metilisotiazol-3(2H)-on

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

Păstrare: la temperaturi între 5-25 °C. Risc de depreciere prin îngheț!

Termen de garanție: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original nedesfăcut.

Data fabricării: vezi pe capac (anul/luna/ziua).

[Fisa cu date - https://drive.google.com/file/d/1y8tbUnca3k5S6YLpJ...]femdoboz075 femdoboz25
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba